A papírhajtogatás (origami) fejlesztő hatásai - Kutasiné Kulcsár Krisztina összeállítása

Nyomtatóbarát változatPDF változat
A papírhajtogatás (origami) fejlesztő hatásai - Kutasiné Kulcsár Krisztina összeállítása

2011 december 8-án nagyszabású fórumot tartottunk szülők számára a Gregor József Általános Iskolában. Témája : „A játék szerepe és jelentősége az iskoláskorban”. Célunk az volt, hogy segítséget nyújtsunk a szülőknek abban, hogyan fejleszthetik gyermekük készségeit, képességeit úgy, hogy az egyben még szórakoztató és kedvelt közös elfoglaltság is legyen.

Az előadáson elhangzottakból nem csak a játék fontosságának az elméleti hátterét ismerhettük meg, de sok gyakorlatban megvalósítható, praktikus ötletet is kaphattunk a szabadidő hasznos eltöltésére. A tartalmas előadás után lehetőség nyílt a játékok megismerésére, kipróbálására is.

Az egyik teremben az origami fontosságát, fejlesztő hatását mutattam be kiállítással és közös tea-tasak hajtogatással. Erre az alkalomra írtam össze azt a listát, ami az origami fejlesztő hatásait tartalmazza:

• Kézügyesség -finommozgás (hajtogatás, nyírás, ragasztás, színezés, stb. kihat a szépírás fejlődésére is)
• Pontosság
• Figyelem (tartós, irányított=koncentrált, hallási=vizuális, látási=auditív, mozgási-motoros )
• Rövid –és hosszú távú látási-, hallási-, mozgási emlékezet (=memória)
• Gondolkodás (elvont, rész-egész=analízis-szintézis, azonosság-különbség)
• Türelem
• Látási-, hallási-, mozgás érzékelés, észlelés (=percepció)
• Tapintási (=taktilis) érzékelés, észlelés
• Szem-kéz-, fül-kéz koordináció -a látó, halló és mozgási csatornák összehangolása -keresztcsatornák (=intermodalitás)
• Szókincsbővítés
• Fantázia
• Kreativitás
• Esztétikum, ízlés
• Érzelem (=emóció)
• Egymásra figyelés=tolerancia, segítségnyújtás (szociális készségek )
• játékosság
• Sorrendiség (=szerialitás) -hajtogatás menete
• Síkbeli és téri tájékozódás, relációk (Bal-jobb, lent-fent, alsó-felső, stb.)
• Geometriai alapismeretek, fogalmak (négyzet, téglalap, oldal, átló, csúcs, középpont, felező, felezés, negyedelés, stb., tükrözés, formaállandóság)
• Matematikai alapismeretek -Törtek (fele, negyede, stb.)
• Mérési alapismeretek (vonalzó használata, ha Ő szabja ki a papírt)
• Dekódolás –egyezményes jelek ismerete (ha ábráról hajtogatunk)
• Olvasás-szövegértés (ha könyvből hajtogatunk, ahol szöveges magyarázat is van)
• A japán kultúrával, hagyományokkal való ismerkedés

A vastaggal jelölt részterületek mindig fejlődnek, ha hajtogatunk, de a többi is az esetek nagy részében jelen van.

Kutasiné Kulcsár Krisztina

Játékkategória: 
origami